پرینت

Fieldbus

نام محصول :IFD9506

مبدل اترنت به RS232/RS485
پشتیبانی از شبکه Modbus TCP

نام محصول :IFD-9507

مبدل اترنت به RS232/RS485
پشتیبانی از شبکه Modbus TCP و Ethernet/IP

نام محصول :IFD-9502

gateway
پشتیبانی از پروتکل Devicenet
مبدل RS232/RS485 به شبکه Devicenet
قابلیت اتصال به تمام تجهیزات دلتا

نام محصول :IFD-6503

مبدل USB به CAN


نام محصول :IFD-9503

مبدل CANopen به RS232/RS485
حداکثر نرخ انتقال اطلاعات 115.2kbps


نام محصول :IFD-6500

مبدل USB به RS485


نام محصول :IFD-6530

مبدل USB به RS485 جهت استفاده برای اینورترهای C2000


نام محصول :IFD-8500

مبدل RS485/422 به RS232 ایزوله


نام محصول :IFD-8510

ایزولاتور RS485/RS422


نام محصول :IFD-8520

مبدل RS232 به RS422/RS485 با قابلیت آدرس دهی