پرینت

MVD Series

نام محصول :Delta Medium Voltage Drives Series

حداکثر فرکانس خروجی 75HZ
دارای کنترلر PID
تحمل بار بیش از اندازه 150% به مدت 1 دقیقه
افزایش گشتاور راه اندازی 150% مقدار نامی
کنترل Vector
دارای 2 کانال ورودی انالوگ ( قابل توسعه )
دارای 4 کانال خروجی انالوگ (قابل توسعه)
دارای 10 ورودی و 8 خروجی دیجیتال
پشتیبانی از انواع پروتکل شبکه
دارای پورت RS485 تحت پروتکل Modbus