پرینت

MODBUS

                      
          DVP-SCM12-SL                   RTU-485
    کارت افزایش 2 پورت 485/422
             کارت ریموت ترمینال
             دانلود کاتالوگ
                دانلود کاتالوگ

Ethernet

                      
               DVP-EN01-SL
                  RTU-EN01
             کارت ارتباطی اترنت
       کارت ارتباطی اترنت مخصوص I/O
                دانلود کاتالوگ
                  دانلود کاتالوگ

Profibus

                                             
            
                RTU-PD01  
                 DVP-PF02-SL   
      
      ماژول ارتباط ورودی/خروجی
          کارت PLC پروفیباس(slave)
     
                   کاتالوگ
                    کاتالوگ
          

CANopen

                      
                DVP-FPMC 
                  DVP-COPM-SL
        مخصوص PLC سری PM
توانایی پشتیبانی از 126 محور آسنکرون
              و 4 محور سنکرون
             ماژول رابط شبکه Canopen 
                  مخصوص سری S
             نصب در سمت چپ PLC
                     دانلود کاتالوگ