پرینت

ورود اعضا

اطلاعات تماس با بخش فروش

اطلاعات تماس با بخش فروش

جهت خرید تجهیزات اتوماسیون دلتا به منوی فعالان صنعت (لیست نماینگی‌ها) مراجعه بفرمایید.

اطلاعات تماس با بخش فنی

اطلاعات تماس با بخش فنی

داخلی فنی ایمیل
  • 66383301 (داخلی 106)
  • 66701915 (داخلی 213)
  • deltakaran.com