پرینت

Temperature controller

نام محصول :DTA


این سری دارای سه نوع مختلف کنترل MANUAL-ON/OFF-PIDمیباشد

دارای یک خروجی(رله ای یا آنالوگ یا ولتاژ پالس)

نام محصول :DTB


این سری دارای 4 نوع مختلف کنترل PID-MANUAL-ON/OFF PROGRAMABLE PID میباشد

دارای دو خروجی(رله ای یا آنالوگ یا ولتاژ پالس)

نام محصول :DTC


این سری تمام تواناییهای سری DTA وDTB را دارد

از تواناییهای این سری می توان به قابلیت ماژولار شدن

جهت افزایش ورودیها و خروجیها و قابلیت اضافه شدن به

صورت ماژول کمکی به سری DTE را دارد(حداکثر 7 ماژول)

نام محصول :DTEاین سری دارای ساختار چند ورودی و چند خروجی میباشد


قابلیت اضافه شدن ماژول اضافی(حداکثر 7 ماژول DTC)


نام محصول :
DTV

دارای خروجی مخصوص شیر برقی و خروجی رله ای

نام محصول :DTK


از این سری کنترلر فقط در یکی از حالاتCooling یا Heating می توان استفاده کرد 

سنسورهای ورودی آن از نوع
  K, J, T, E, N, R, S, B, L, U,
TXK, Pt100, JPt100, Cu50, Ni 100 می باشند
  و ولتاژ تغذیه این کنترلر120 ~ 240VAC

نام محصول :DT3


جدید ترین کنترل دما با قابلیت های استثنایی

پشتیبانی انواع سنسور و ورودی آنالوگ (ولتاژ و جریان)